خلاقیت و نوآوری
راهکارهای توسعه کارتیمی
خلق آینده مطلوب
 • خلاقیت و نو‌آوری هر کدام چگونه و در کدام قسمت از سازمان کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی را توسعه داده و هم‌سو نمود؟ خلاقیت و نوآوری امروزه به عنوان اصلی ترین کلید موفقیت کسب و کارها می باشد و تنها با ایجاد فضای مناسب میتوان از این دو ابزار قدرتمند به طور سیستماتیک در سازمان استفاده نمود و جهشی باورنکردنی را به سوی موفقیت تجربه کرد. در کارگاه 8 ساعته "انسان خلاق، تیم خلاق" بر آنیم تا با شناسایی و چگونگی رفع موانع موجود، کاربردی متفاوت از آنچه در تصور است را به کارآموزان بیاموزیم و آنها را با مسیری متفاوت برای دستیابی به اهداف آشنا سازیم.

  در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

  • تعاریف و موانع خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی چیست.

  • چگونه می توان در سازمان فضای مناسب برای رفتارهای خلاق و نوآور ایجاد کرد.

  • چگونه می توان در سازمان پروسه نوآوری سیستماتیک را پیاده سازسی و اندازه گیری نمود.

  • دلایل عدم موفقیت کمیته ها و تیم های کاری در حل مشکلات چیست. و چگونه می توان آنها را مرتفع نمود.

  • چگونه می توان با ترکیب سه تکنیک تفکر شش کلاه، طوفان مغزی و coaching دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل نمود.

  انسان خلاق، تیم خلاق

 • چرا تیم‎ها و کمیته‌هایی که تشکیل می‌دهیم بازده مناسب را ندارند؟ به عنوان مثال چرا بعضی از آنها فقط در ارایه برنامه موفقند و نتایج اجرایی مناسبی ندارند؟ ویا بعضی دیگر راه‌حلهای خوبی ابداع می‌کنند ولی توان برنامه ریزی و اجرایی آنها ضعیف است؟ چگونه می‌توان در تشکیل تیم‌ها افرادی را انتخاب نمود تا بازده تیم افزایش قابل توجهی داشته باشد و آیا این انتخاب تنها بر اساس تخصص افراد است؟ فرهنگ و خانواده تا چه میزان بر توانمندی ها و استعدادهای فردی اثرگذارند؟ در کارگاه 12 ساعته "تشکیل تیم‌های کاری اثر بخش براساس ارکان چهار گانه" با استفاده از روانشسناسی کاربردی و با استفاده از ابزار MBTI برآنیم تا تیپ‌های شخصیتی متفاوت و توانایی‌های آنها را معرفی کرده تا افراد نقاط قوت خود را بهتر دریابند و در زمینه‌ی توسعه‌ی شخصی توانمند‌تر شوند. و با کنار هم قرار دادن افرادی با توانایی‌های مختلف تیم‌هایی قدرتمند تشکیل دهیم و نتایج متفاوتی را تجربه کنیم.

  در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:


  •    انواع تیپ‌های شخصیتی کدامند.
  •    چگونه می‌توان تیپ شخصیتی هر فرد را مشخص کرد.
  •    نقاط قوت هر تیپ شخصیتی چیست؟
  •    روش برخورد با هر تیپ شخصیتی برای دریافت بهترین نتیجه کدام است؟

 • آیا تنها دانستن تکنیک‌های مذاکره برای برقراری ارتباط موثر و انجام مذاکره موفق کافی است؟ قدرت کلام تا چه حد است؟ چگونه می‌توان فرآیند شنیدن را به گوش کردن ارتقا داد؟ چه نوع گوش کردنی احتمال موفقیت ما را در مذاکره افزایش میدهد؟ بزرگترین تفاوت انسان با دیگر موجودات کلام اوست، یا به عبارتی انسان چیزی جز کلامش نیست!

  ما با صحبت ‌های درونی خود نقاط قوت و یا ضعف بدن خود را برای خودمان به باور می‌رسانیم، ذهنیت ما از جهان بیرون نیز با همین گفتگوی درونی شکل می‌گیرید، احساساتمان پس از ترشحات غدد مختلف شکل می‌گیرند لیکن با همین فرآیند گفتگوی درونی برای ما ظاهر می‌شوند، فکر کردن بدون گفتگوی درونی امکان پذیر نیست. نتیجتا انسان که چیزی جز بدن ، ذهنیت، احساسات و تفکراتش نیست در کلام خلاصه می‌شود. یا به عبارتی هر فرد حتی برای خودش از طریق کلامش نمایان می‌شود. و از طرفی ارتباط اصلی ما با دیگران نیز از طریق کلام صورت می‌گیرید.

  در کارگاه 12 ساعته "ارتباط موثر و مذاکره شخصیت محور" فرآیند مذاکره را به نوعی دیگر تجربه کنید و نتایج متفاوتی بیافرینید.

  در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

  • موانع اصلی برقراری ارتباط موثر کدامند.

  • چگونه می‌توان با برداشتن موانع مذکور مذاکره‌ای موفقی را رقم زد.

  • ارکان چهارگانه شخصیتی کدامند و چگونه می ‌توان بر اساس آنها مذاکره‎ی موفقی را طراحی کرد.

  • چگونه می‌توان مستقل از موضوع مذاکره و تنها با گوش کردن موثر شخصیت افراد را شناسایی کرد.

 •  به نظر شما در وضعیت امروز ما، آینده بیش‌تر نقش دارد یا گذشته؟

   سوال ساده‌ای است. بسیاری گمان دارند که حال امروزشان محصولی است از گذشته، گذشته‌ای که در خیلی از موارد حتی در کنترل آنها نبوده. چه تلخ! یعنی آیا براستی وضعیت امروزی هر فرد، سازمان و یا محیطی که در آن زندگی می‌کند، جبری‌ست؟ و آیا نقش انسان به نسبت نقش اتفاقات محیطی، در شکل گیری آن کم‌رنگ‌تر است؟ آیا واقعا توانایی انسان، اشرف مخلوقات که از رمز گشایی اسرار طبیعت تا سفر به کهکشانها را رقم زده در همین حد است؟ اگر این چنین نیست پس چگونه است؟ شما چه می‌اندیشید؟

  در کارگاه 4 ساعته "تحول، چرا و چگونه؟" تجربه می‌کنیم که چرا آینده حال امروزمان را  می‌سازد و نه گذشته! و چگونه می‌توان به سادگی اما نه آسان، آینده را آن گونه که می‌خواهیم بسازیم.

  در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

  • تفاوت الگو‎های ذهنی(paradigm) و بستر (context)چیست؟
  • تفاوت آینده‌ای که از گذشته می‌آید و آینده‎ای که خلق می‌شود در چیست؟
  • چگونه توانایی‌های مغز می‌توانند مانع خلق آینده مطلوب می‌شوند!
  • چگونه می‌توان آینده ای مطلوب را خلق کرد.

   

   

   

   

 • زیر مجموعه ها

  برخی از کارگاه های برگزار شده